Manifesto

Ingegno’s filosofie in een notendop.

To form a generation that knows only how to hit a keyboard and produce reports is, to me, a scary prospect. (De Gennes, P.-G. and Badoz, J. (1996). Fragile Objects. New York: Springer-Verlag.p. 149)

Wetenschap is moeilijk en saai; techniek is voor nerds!

Klinkt het gekend?

Ingegno wilt een impact hebben op de houding van kinderen (en hun ouders) tegenover wetenschap en techniek. Is interesse niet de beste motivator?
Ingegno creëert kansen om van wetenschap en techniek te genieten . Het zijn die kansen, waar het maken centraal staat, die zorgen voor het ontwikkelen van wetenschappelijke en technologische geletterdheid.
Kinderen hebben een natuurlijke wetenschappelijke attitude, we exploiteren die om interesse in techniek en wetenschap te helpen ontwikkelen en een sterke positieve houding aan te nemen.
Ingegno laat kinderen ontwerpen, onderzoeken en zelf uitgewerkte en uitdagende werkstukken maken. De kinderen gaan bewust of onbewust taal-, reken-, en natuurkennis praktisch toepassen.
Zo bouwen ze ook veel zelfvertrouwen op.

Ingegno promoot een maker mindset voor iedereen dankzij technisch knutselen (of is dat niet prototyping? )

Be interested in the way things work, intrigued by the world around us, and unafraid to play with new technologies. Tinkering seeds new ideas and inspires exciting projects. Make something. Anything. Or take something apart to find out what’s inside.

dr. Maria-Cristina Ciocci